Posolstvo Pána Ježiša Krista v čase konca


Úvod l Podrobný obsah l Kto je William Branham? l Zo života W. M. Branhama l Stalo sa v našich dňoch l Prorok ku pohanom l Slovo Božie prišlo k prorokovi l Ježiš Kristus je Boh l Omilostenie l Čo je znovuzrodenie? l Prehliadka Nevesty l Tajomstvo Babylon - Mater smilníc l Posledná výstraha Ducha l Obžaloba l Videnie pekla l Do posledného dychu a potom... l Ponúkame l Kontakt l NOVÉl


Život a služba
Williama Branhama >>
1933 - Zvláštne svetlo a Hlas z neba
Znak proroka
1950 - Odfotografovaný Stĺp Ohňa
Uzdravenia
1963 - Znak na nebi
Iné prejavy
Pravdivé proroctvá proroka
Prorok ku pohanom
Výpovede niektorých kazateľov
Svoju vieru som postavil na Biblii
Mnohí prídu a povedia...
Popularita
Chceme sa opýtať proroka
STALO SA V NAŠICH DŇOCH
časť 1: Polné ťaženie divov (správy z celého sveta)

STALO SA V NAŠICH DŇOCH
časť 2: Pohľad do dejín
(z rôznych dokumentov)
Počiatok a pád cirkvi, pápežstvo, znovunavrátenie
Nadprirodzené v minulosti
Temné časové obdobie
„Mayflower" alebo začiatky amerických náboženských hnutí.
Zem nádeje
Hovorenie v jazykoch a iné dary
Letničné prebudenie
Uzdravovanie vierou a kazatelia uzdravení
Dr. John G. Lake
Dr. Charles Price
Na vlnách úspechu
Veľký obrat
Evanjelizačná služba
Čo videli iní
Fred F. Bosworth
Volanie a odpoveď

STALO SA V NAŠICH DŇOCH

časť 4: William Branham - muž, ktorý žil v inom svete - pokračovanie


STALO SA V NAŠICH DŇOCH

časť 3: William Branham - muž, ktorý žil v inom svete (preklady z magnetofónových pások a dokumentov)

Zázrak nad zázraky

Správa F. F. Boswortha
Dieťa zbavené konskej nohy
Žena z Lousville uzdravená od rakoviny
Škúliaca žena
Leukémia
Rakovinou rozožrané pľúca
Žiadny prípad nebol príliš ťažký"
Hromadné uzdravovanie
Úžasné prirovnania
Veštci a astrológovia
Moje narodenie
Tajomný hlas
Roky mladosti
Nadprirodzené svetlo verejne zjavené
Uzdravenie rozmačkaného muža
Ochrnutá žena povstáva z lôžka
"Ten hlas je od diabla"
Anjel a jeho príkaz
Nikto ti neuverí
Zázračné uzdravenie Margie Morganovej
35 000 uzdravení v jednom roku
Slepý muž v Camden, Arkansas
Anglický král Juraj uzdravený
Žena umiera pre svoje rúhanie
Šiesty zmysel v akcii
Rakovina krvi


new Kniha "Výklad  siedmich cirkevných vekov"Biblická náuka
Omilostenie
Znovuzrodenie
Vodný krst
Znak Mesiáša
Čo je krst Duchom Svätým podľa Slova?

Znamenie šelmy
Videnia brata Branhama
Prehliadka Nevesty
Videnie pekla
Do posledného dychu a potom...

Kázne brata Williama Branhama
V slovenčine
V češtine (zatiaľ iba zoznam)

V angličtine
Médiá - audio kázne Online


Texty iných autorov
Čo je Tajomstvo Babylon - Mater smilníc?
Pokračovateľ Ewald Frank?
Biblické príbehy pre deti
Piesne
Básne
Svedectvá veriacich


Ostatné
Kontakt / objednanie materiálov
Odkazy na iné stránky
Download - na stiahnutie

rok 1977 ?
Fotogaléria
- časť 1
- časť 2
- časť 3
- zo súčasnosti


Úvod
Hore